english головна про ВНТЛ Shopping Cartкошик логiн мапа сайту
 Каталог
 Онлайн ресурси
Назва: Віденський fin-de-siècle. Політика і культура
Автор(и): Карл Е. Шорске
ISBN: 966-7493-42-3
Цiна: 90.00 грн.
Усе надруковане про Віденський fin-de-siecle можна сьогодні обчислювати у десятках, якщо не сотнях кілограмів. Однак жодна з опублікованих книжок чи статей не може зрівнятися у своїй академічній вазі з працею Карла Шорске. Написана майже сорок років тому, вона залишається неперевершеною не лише у своїй галузі — високі інтелектуальні стандарти у поєднанні з легким, захоплюючим і майже художнім викладом матеріалу зробили її зразком для написання історії інших європейських міст, а в ширшому контексті — у жанрі історичної культурології взагалі. Залишається лише побажати, щоб одного дня знайшовся історик, який би міг написати таку ж книжку про Львівський fin-de-siecle.
— Ярослав Грицак, професор, Львівський національний університет/ Центрально-Європейський університет у Будапешті.

More Details...
Назва: Ватикан і виклики модерності
Автор(и): Ліліана Гентош
ISBN: 966-8849-29-9
Цiна: 90.00 грн.
На початку ХХ ст. Католицька церква переживала складні пошуки відповідей на виклики модернізації. В роки понтифікату папи Бенедикта XV (1914-1922 рр.) Перша світова війна, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти змусили Ватикан віднайти для Церкви нові ролі в сучасному світі: миротворчу та гуманітарну. Цікавим прикладом пристосування Католицької церкви до реалій модерного світу стали дії Ватикану під час українсько-польської війни у Східній Галичині. Цей конфлікт викликав особливе занепокоєння Римської курії, яка саме намагалася активізувати свою діяльність стосовно православної Росії, а обидві воюючі сторони були католиками різних обрядів.

More Details...
Назва: Синагоги Львова
Автор(и): Оксана Бойко
ISBN: 966-8849-30-2
Цiна: 90.00 грн.
У монографії на підставі архівних та бібліографічних матеріялів висвітлено історію будівництва, реставрації та реконструкції львівських синагог. Подані ґрунтовні розвідки про найдавніші та знакові синагоги Львова. Видання ілюстроване архівними кресленнями, історичними та сучасними світлинами. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією Львова та історією юдейських громад.
More Details...
Назва: Сад Меттерніха
Автор(и): Микола Рябчук
ISBN: 966-8849-49-3
Цiна: 75.00 грн.
Ця книжка складалася кільканадцять років – як наслідок моїх досить інтенсивних пересувань у просторі, але також – не менш інтенсивних пересувань у часі. Спогади є таким самим важливим її компонентом, як і географічні враження; пригадування минулого є тут не менш істотним, як описування теперішнього; автентичне переживання реальних подій – невіддільне від осмислення почутого, прочитаного і пригаданого.
Микола Рябчук
More Details...
Назва: Потяг надій та інші залізничні сполучення
ISBN: 978-966-8849-53-4
Цiна: 90.00 грн.
«Прометей, прикутий до Заходу», – називала в ті дні Галичину світова преса. Антологія присвячена 150-річному ювілеєві першого на території сучасної України залізничного сполучення, з яким пов’язувалися великі надії на модернізацію, поступ і культурно-цивілізаційний трансфер. Уперше під однією обкладинкою зібрано «залізничні тексти» українських, австрійських та польських письменників, що охоплюють час у понад сторіччя. Стильове, жанрове і тематичне розмаїття – від паротяга, що кладе край звичній патріархальній ідилії, до пристрастей у купе вагонів: антологія шкіцує «художню» історію залізниці, від її функції засобу сполучення до арени, на якій розігруються любовні і детективні інтерлюдії.

More Details...
Назва: Leopolitana (у 2-х томах)
Автор(и): Володимир Вуйцик
ISBN: 978-966-8849-60-2
Цiна: 220.00 грн.
Пропоноване видання у 2-х томах – частина наукової спадщини Володимира Вуйцика, яка охоплює лише львівську тематику. Більшість розвідок публікувалися у різних львівських наукових і науково-популярних виданнях: журнали «Жовтень» («Дзвін»), «Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка», «Народознавчі зошити», «Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація», газета «Галицька брама» та ін. З неопублікованих матеріялів – історичні довідки, що зберігаються в архіві інституту «Укрзахідпроектреставрація», де вчений очолював відділ мистецтвознавства. Видання проілюстроване здебільшого світлинами знаного фотографа Володимира Ольхом’яка.

More Details...
    Copyright VNTL-Klasyka Publishers, 1996-2002; Developed by e-design, 2002